"Purgum"
Purgum
Purgum
Purgum
Purgum
Purgum
Purgum
Zakład Doświadczalny Wyrobów Gumowych i Pianki "Purgum"

Mieszanki gumowe

Wyroby gumowe

Silikonowe

Tworzywa sztuczne

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna
Zakład Doświadczalny Wyrobów
Gumowych i Pianki „PURGUM” Sp.z o.o.

 

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą współpracą pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, chcielibyśmy poinformować, iż w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”).

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( dalej: Rozporządzenie) Zakład Doświadczalny Wyrobów Gumowych i Pianki „PURGUM” Sp. z o.o. informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDWGiP”PURGUM” Sp. zo.o.. z siedzibą: 92-201 Łódź, ul.Teofilowska 62/64.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez Administratora danych wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawrtej z ZDWGiP”PURGUM” Sp. z o.o. umowy lub świadczenia usług objętych przedmiotem działalności Firmy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie ZDWGiP”PURGUM” Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z naszą firmą w związku ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, w szczególności upoważnione organy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy,  nr PESEL.
  7. Pani/Pana dane dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez ZDWGiP”PURGUM” Sp. z o.o. w związku z nawiązaną współpracą, bądź od podwykonawców bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy i świadzczenia usług przez zakład Doświadczalny Wyrobów Gumowych i Pianki „PURGUM” Sp. z o.o.